PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
Niemcy

 • Wskazania do stosowania
  Produkt leczniczy Capsagamma wskazany jest u pacjentów dorosłych w łagodzeniu bólu mięśni, takiego jak ból lędźwiowo-krzyżowy.
 • Substancja aktywna i skład
  53 mg kapsaicynoidów w przeliczeniu na kapsaicynę / 100 g, krem

  Kwas tioktynowy

  Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z …. Ulotka dla pacjenta.
 • Dawka i sposób podania
  Dorośli i osoby w podeszłym wieku
  Jeśli nie zalecono inaczej, u dorosłych i u osób w podeszłym wieku należy stosować krem
  2-4 razy na dobę cienką warstwą na skórę w bolącym miejscu.
  Dzieci i młodzież
  Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Capsagamma u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

  Czas stosowania
  Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
  Leczenie należy kontynuować aż do uzyskania złagodzenia bólu, jeśli to niezbędne, do 3 tygodni. Po 3 tygodniach stosowania należy zrobić co najmniej 2 tygodniową przerwę w stosowaniu.
  Sposób podawania
  Podanie na skórę.
  Po nałożeniu kremu lub po jego dotknięciu, ręce należy umyć wodą z mydłem.
 • Rozmiar opakowania
  • Tuba aluminiowa z zakrętką z PP lub HDPE, w tekturowym pudełku. tabletki powlekane
  • Opakowanie 40 g lub 100 g. tabletki powlekane
 • Ostrzeżenie
  To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
  Flugfeld-Allee 24
  71034 Böblingen
  Niemcy
 • Do pobrania

Produkty powiązane