Rozwój zawodowy


Team spirit
means inspiring each other

Close to the people
for the people

Międzynarodowy, dynamiczny zespół

WOERWAG Pharma to firma międzynarodowa, która szczyci się zespołem złożonym z ludzi różnych narodowości.

Promujemy samodzielność i odpowiedzialność, rozwijamy ducha przedsiębiorczości i solidarności całego zespołu. Jednocześnie każdemu pracownikowi oferujemy możliwości aktywnego włączenia się działania na rzecz wspólnego sukcesu.

Rozwój zawodowy

Pomagamy pracownikom realizować wytyczone cele zawodowe i aspiracje. Oferujemy możliwości kształcenia w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowanych do indywidualnych umiejętności pracowników i potrzeb firmy.