Nota prawna

  1. Niniejszy Serwis został przygotowany przez WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1 (00-728), w celu dostarczenia ogólnych informacji na temat WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. i jej produktów. Dostęp oraz korzystanie z Serwisu podlega poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim właściwym przepisom. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tych warunków.
  2. Wszelkie zawarte w Serwisie treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handlowe stanowią własność intelektualną WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. i zgodnie z prawem podlegają ochronie. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. jest zabronione. Materiały dostępne w serwisie mogą być drukowane, kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie dla użytku prywatnego i w celach niekomercyjnych.
  3. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych, przy czym WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Serwisu oraz jego zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści Serwisu, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.
  4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej ani instrukcji użycia produktów leczniczych. W żadnym wypadku treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktów leczniczych prezentowanych na stronie pacjent musi skonsultować się z lekarzem i farmaceutą oraz zapoznać się z informacją dołączoną do leku. Pełne informacje dotyczące produktów leczniczych prezentowanych na stronie internetowej znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w ulotce dołączonej do produktu leczniczego.
  5. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  6. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
  7. WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. nie ma wpływu na kształt stron internetowych i serwisów osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz witryn internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte.