Aktywny zespół
jednocześnie skoncentrowany na jednostkach

WÖRWAG Pharma jako pracodawca