Proces rekrutacji

Gesundheitsthemen

Zgłoszenie aplikacyjne

Aby zaaplikować na wybrane stanowisko, prosimy przesłać na adres: kariera(at)woerwagpharma.pl zgłoszenie w formie CV zawierające m.in. informacje o wybranym stanowisku, datę ewentualnego rozpoczęcia pracy i oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.

Proces rekrutacji

W Woerwag Pharma Polska szanujemy ludzi oraz czas. Nasza rekrutacja charakteryzuje się prostymi i czytelnymi zasadami:

  1. W pierwszej kolejności publikujemy ogłoszenia na wybranych serwisach rekrutacyjnych i na naszej stronie internetowej.
  2. Kolejnym etapem jest selekcja aplikacji. Wybieramy osoby, których doświadczenie oraz kompetencje najpełniej pokrywają się z aktualnym profilem idealnego kandydata.
  3. Wybranych kandydatów zapraszamy telefoniczne na rozmowę kwalifikacyjną. Pierwszy etap rekrutacji to rozmowa z bezpośrednim przełożonym. Na tym etapie kandydaci zapoznają się z naszą organizacją oraz wymaganiami dotyczącymi stanowiska, na które aplikują. Jest to czas kiedy kandydaci mogą wykazać się swoim doświadczeniem, kompetencjami oraz motywacją do pracy na aplikowane stanowisko.
  4. Drugim etapem jest spotkanie z przełożonym wyższego szczebla, po którym podejmowane są decyzje dotyczące zatrudnienia. Po zakończonym procesie rekrutacji, każdy kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, otrzymuje telefoniczną lub mailową odpowiedź o wynikach rekrutacji.

Podczas rozmów rekrutacyjnych przedstawiamy naszą firmę i szczegółowo omawiamy warunki zatrudnienia. Najwięcej uwagi poświęcamy naszym kandydatom, których prosimy o przedstawienie dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, motywacji i zainteresowań. 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!