Wӧrwag Pharma oznacza blisko 50-letnią wiedzę i doświadczenie w tak ważnych obszarach terapeutycznych jak: diabetologia, neurologia oraz hepatologia. W środowisku medycznym jesteśmy postrzegani jako specjaliści w leczeniu  schorzeń układu nerwowego oraz powikłań cukrzycy. Firma na początku lat 90-tych rozpoczęła rozwój w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji. Woerwag Pharma w Polsce istnieje od 1999 roku, a nasze leki są doskonale znane w środowisku lekarzy, farmaceutów, jak i samych pacjentów.

Myślisz o karierze w farmacji?

Chcesz się rozwijać i szukasz nowych możliwości rozwoju?

Program praktyk studenckich w Woerwag Pharma Polska sp. z o.o

Miejsce: Warszawa
Czas: 1-3 miesięcy
Umowa: absolwencka

Jeśli:

jesteś studentem ostatnich lat studiów lub absolwentem kierunków: lekarskich, farmacji, chemii lub biologii,

poszukujesz rozwoju przy realizacji nowych ambitnych zadań i projektów,

jesteś samodzielny i proaktywny,

płynnie posługujesz się językiem angielskim…

…zapraszamy Ciebie do naszego programu praktyk studenckich

 Program praktyk studenckich w Woerwag Pharma Polska sp. z o.o. oferuje Tobie możliwości rozwoju oraz zdobycie nowej wiedzy w następujących obszarach:

Marketing

Medical information

Pharmacoviligance

Logistyka i Dział Jakości

Finanse

inne

 

Aplikuj już dziś: kariera(at)woerwagpharma.pl

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Woerwag Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bodycha 18 w Warszawie 02-495. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na powyższe stanowisko, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), a od 25 maja 2018r. (art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz na podstawie przepisów prawa – art. 221 kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 108).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana aplikacji i tym samym niemożnością przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Woerwag Pharma Polska Sp. z o. o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@woerwagpharma.pl lub korespondencyjnie przesyłając zapytania na adres siedziby administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Woerwag Pharma Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), a od 25 maja 2018 r. z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)