Management

Gerhard Mayer

Członek zarządu

Dyplomowany ekonomista, zajmował przez 17 lat stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w międzynarodowym, notowanym na giełdzie koncernie z branży technologii medycznej. Gerhard Mayer, pełniąc rolę członka zarządu ds. handlowych, odpowiada poza finansami firmy również za działy kadr, IT, łańcucha dostaw oraz rozwoju biznesowego.

Jochen Schlindwein

Członek zarządu

Business Engineer with an MBA in International Business, Jochen Schlindwein worked 15 years at Procter & Gamble before he moved to Merck Consumer Health in 2012. As Managing Director, Mr. Schlindwein is responsible for Global Sales, Global Marketing and Global Medical Affairs including Pharmacovigilance.