Dziękujemy Medykom

Dziękujemy Służbie Medycznej za ogromna pracę oraz poświęcenie podczas walki na pierwszej linii z COVID -19. Wyrazem naszej wdzięczności i szacunku są prace stworzone przez dzieci pracowników Woerwag Pharma.

          Pomysł graficznego podziękowania Medykom powstał z inicjatywy jednej z Przedstawicielek Medycznych Woerwag Pharma i został entuzjastycznie przyjęty przez pozostałe osoby z Zespołu. Doceniamy zarówno ciężką pracę wszystkich osób z Personelu Medycznego walczących z pandemią, jak i zaangażowanie młodych artystów składających wyrazy uznania dzisiejszym Bohaterom.

Materiały