PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Strasse 7
71034 Böblingen
Niemcy

  • Substancja aktywna i skład
    Każda ampułka 2 ml zawiera 100 mg tiaminy chlorowodorku (witamina B1), 100 mg pirydoksyny chlorowodorku (witamina B6) i 1 mg cyjanokobalaminy (witamina B12).

    Cyjanokobalamina, Pirydoksyna, Tiamina

Produkty powiązane