PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Strasse 7
71034 Böblingen
Niemcy

  • Substancja aktywna i skład
    Jedna tabletka powlekana zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada  663 mg metforminy.

    Metformina