Prywatność danych - Polityka prywatności

WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. dba o prywatność Państwa danych i ściśle przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Korzystanie ze strony internetowej WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z należącej do WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. strony internetowej za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są sprzedawane ani przekazywane żadnym stronom trzecim. Poniżej opisano, na czym poleca ochrona danych, jakie informacje są gromadzone i do jakich celów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych na stronie internetowej

WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o.  gromadzi i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach log serwerów, przesyłanych przez wyszukiwarkę internetową. Informacje te dotyczą:

  • Systemu operacyjnego użytkownika
  • Adresu IRL docelowej strony
  • Adresu URL wcześniej odwiedzanej strony
  • Nazwa hosta komputera, który łączy się ze stroną (adres IP)
  • Daty i czasu zapytania serwerowego

Uzyskanych danych nie można połączyć z indywidualnym użytkownikiem. Wskazanych danych nie można łączyć z innymi źródłami danych; dane są usuwane po zakończeniu analizy statystycznej. Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniając formularz, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje do WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o.

Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane systemie WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres na stronie internetowej.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres na stronie internetowej.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa przewidują inaczej.

Prawo do informacji

Mogą Państwo w każdej chwili zażądać dostępu do Państwa danych osobowych, informacji o ich pochodzeniu i odbiorcach, jak również celu ich przechowywania.

Pliki typu cookies

Strona internetowa korzysta z plików typu cookies zapisanych w kilku lokalizacjach. Dzięki plikom cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w pamięci komputera przez wyszukiwarkę internetową. Wiele z nich to tak zwane pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu korzystania z danej strony internetowej. Pliki cookies nie wpływają na pracę komputera ani nie zawierają żadnych wirusów.

Korzystanie z zewnętrznych usługodawców

WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. korzysta z Google Custom Search Engine ("Google CSE”). Zintegrowana usługa wyszukiwania umożliwia pełny dostęp do treści oferty internetowej WOERWAG PHARMA POLSKA Sp. z o.o. Funkcja wyszukiwania jest dostępna poprzez zintegrowane pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania na tej stronie internetowej obsługuje Google Inc. ("Google"). Przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystanie z pole wyszukiwania podlega postanowieniom regulaminu dotyczącego prywatności danych Google (dostępnego pod adresem: www.google.pl/privacy.html), a korzystając z pola wyszukiwania, wyrażają Państwo zgodę do wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z tymże regulaminem.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, proszę nie korzystać z pola wyszukiwania. Dane będą przesyłane tylko wtedy, gdy zostanie wysłane żądanie za pośrednictwem pola wyszukiwania.

Korzystanie z map Google

Na stronie internetowej www.woerwagpharma.pl korzystamy z map Google. Google Maps obsługuje Google, Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA ("Google"). Korzystając z map Google, wyrażają Państwo zgodę na to, by informacje na temat korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej zostały przekazane Google.

Jeżeli korzystają Państwo ze jednej ze stron tej witryny, która zawiera mapy Google, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przekazywana przez Google bezpośrednio do Państwa wyszukiwarki, która zamieszcza ją na danej stronie internetowej. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na zakres danych uzyskiwanych w ten sposób przez Google.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania informacji przez Google, jak również Państwa praw i opcjach ustawień ochrony prywatności przedstawiono w polityce Google dotyczącej prywatności danych, dostępnej pod adresem: www.google.com/policies/privacy/.

Warunki korzystania z map Google są dostępne pod adresem: www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html

Korzystanie z wtyczek YouTube

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google.  Administratorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Przedstawicielem YouTube jest Google, Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.

Jeżeli odwiedzą Państwo stronę www.woerwagpharma.pl wyposażoną we wtyczkę YouTube, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube i wyświetli się wtyczka. W ten sposób serwer YouTube uzyska informację, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, umożliwiają Państwo serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowań w Internecie do Państwa osobistego profilu. W trakcie korzystania z wtyczki, na przykład poprzez wciśnięcie przycisku startu na filmie, informacje te zostaną przypisane do konta użytkownika. Można tego uniknąć przez wylogowanie się z konta YouTube lub innych kont YouTube LLC i Google, Inc. przed skorzystaniem z naszej witryny i usunięcie odnośnych plików Cookies.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. związanej z analizą Internetu ("Google”). Google Analytics stosuje tzw. "Cookies”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez danego użytkownika. Generowane przez Cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z tej witryny internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w tej witrynie Państwa adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy umowy o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego witrynę Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, aby zestawiać raporty o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje powiązany z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisanie Cookies przez odpowiednie nastawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez Cookie danych odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny (włącznie z adresem IP) i ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując dostępny pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Wobec dyskusji wokół stosowania narzędzi do analizy danych z pełnym adresem IP chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że Google Analytics wykorzystuje niniejszą witrynę wraz z rozszerzeniem "_anonymizeIp()" i dlatego adresy IP przetwarzane są wyłącznie w formie skróconej, aby wykluczyć w ten sposób możliwość bezpośredniego powiązania adresu z danym użytkownikiem. W przypadku przeglądarek działających na urządzeniach mobilnych, prosimy kliknąć na link, aby w przyszłości wykluczyć anonimowe gromadzenie danych przez Google Analytics na tej witrynie internetowej, aktywując tzw. opcję „opt-out cookie”.

Więcej informacji

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej polityki prywatności lub potrzebują Państwo szczegółowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem:

Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Bodycha 18
02-495 Warszawa 

T +48 22 863 72 81
F +48 22 877 13 70
info(at)woerwagpharma.pl

Informacja o bezpieczeństwie danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Państwa danych, udostępnianych za pośrednictwem poczty elektronicznej; informacje poufne należy przesyłać tradycyjną pocztą.