Zarząd

woerwagpharma-management-dr-markus-wörwag
Dr. Marcus Wörwag

Członek zarządu

Doktor nauk farmaceutycznych, studiował we Freiburgu, był kierownikiem działu rozwoju WÖRWAG Pharma. Od stycznia 2001 roku zasiada w zarządzie przedsiębiorstwa.
Dr Marcus Wörwag jest prezesem zarządu firmy WÖRWAG Pharma.

woerwagpharma-management-monika-wörwag
Monika Wörwag

Członek zarządu

Dyplomowana ekonomistka, studiowała w Stuttgarcie oraz Paryżu. Zanim w sierpniu 2001 roku zasiadła w zarządzie firmy WÖRWAG Pharma, pracowała jako przedstawicielka farmaceutyczna, menedżerka produktu oraz niezależna doradczyni ds. marketingu.

Gerhard Mayer

Członek zarządu

Dyplomowany ekonomista, zajmował przez 17 lat stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w międzynarodowym, notowanym na giełdzie koncernie z branży technologii medycznej. Gerhard Mayer, pełniąc rolę członka zarządu ds. handlowych, odpowiada poza finansami firmy również za działy kadr, IT, łańcucha dostaw oraz rozwoju biznesowego.