Współpraca z firmą WÖRWAG Pharma

woerwagpharma-handshake-partners

Współpraca z firmą WÖRWAG Pharma

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo, założone w 1971 roku jest wraz ze spółkami zależnymi oraz przedstawicielstwami handlowymi obecne na rynkach Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani strategicznym partnerstwem w następujących obszarach kluczowych:

  • choroby towarzyszące cukrzycy i powikłania,
  • schorzenia neurologiczne,
  • zdrowie kobiet,
  • układ immunologiczny,
  • zdrowe kości, mięśnie i stawy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów na temat korzystnych umów partnerskich, przykładowo w zakresie porozumień licencyjnych, wspólnie prowadzonych prac rozwojowych i badawczych oraz wspólnej komercjalizacji, jak i pod kątem pozostałej długofalowej kooperacji strategicznej.

Dzięki współpracy z nami można skorzystać z następujących atutów:

  • szeroki dostęp do całego rynku wschodnioeuropejskiego, z wykorzystaniem wsparcia własnych spółek zależnych o ugruntowanej pozycji oraz sieci,
  • zgromadzone przez dekady doświadczenie na rynkach farmaceutycznych Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Azji,
  • silna, międzynarodowa sieć kluczowych opiniotwórców (Key Opinion Leaders, KOL).

 

Zapraszamy do nawiązania kontaktu!

partnering(at)woerwagpharma.com