Intensywne badania na rzecz skutecznej terapii

Na całym świecie ludzie chorują na cukrzycę, tendencja jest wzrostowa. Z szacunkowych danych wynika, że w roku 2030 ponad 400 milionów osób będzie cierpiało na cukrzycę. Przyczynami cukrzycy są przede wszystkim nadwaga, brak ruchu oraz niewłaściwe odżywianie. Czynniki te prowadzą do uodpornienia się tkanek organizmu na insulinę, w efekcie do niedoborów insuliny oraz do wzrostu poziomu cukru we krwi.

Badania firmy WÖRWAG Pharma skupiają się na skutkach choroby, takich jak powikłania neurologiczne cukrzycy. Docelowo wspierane są badania w dziedzinie biofaktorów, czyli witamin, minerałów oraz mikroelementów.

Przykładowo substancja czynna benfotiamina została opracowana przez założyciela firmy dr Fritza Wörwaga i stała się kamieniem milowym w terapii schorzeń towarzyszących cukrzycy. Dzięki swojej wysokiej biodostępności przyczynia się do ochrony przed niedoborami witaminy B1.

Międzynarodowe badania kliniczne, spotkania eksperckie oraz sympozja, do tego ścisła współpraca z laboratoriami badawczymi: inwestujemy w naukę i badania kliniczne, aby opracowywać jak najlepsze leki dla naszych pacjentów.

Nagroda naukowa im. Fritza Wörwag
woerwagpharma-Fritz-Woerwag

Nagroda naukowa im. Fritza Wörwag przyznawana jest naukowcom i badaczom, którzy zajmują się klinicznym zastosowaniem biofaktorów, przykładowo leczeniem cukrzycy bądź metabolizmem tiaminy.

Nagroda naukowa Fritz-Wörwag 2018

Laureaci Nagrody im. Fritza Wörwag

1988 prof. dr Klaus-Henning Krause
Instytut Friedricha Bauera, München
1991 prof. dr Roland Bitsch
Instytut Nauk o Żywieniu Uniwersytetu Jena
1994 prof. dr Hans Konrad Biesalski
Uniwersytet Hohenheim
prof. dr Walter Zidek
Poliklinika Uniwersytetu Münster
1996 prof. dr med. Hilmar Stracke
Klinika Medyczna i Poliklinika Uniwersytetu Gießen
1999 prof. dr med. Hans-Peter Hammes
Klinika Mannheim
2007 prof. dr Paul Thornalley
Uniwersytet  Warwick, Wielka Brytania
Nagroda dla młodych naukowców: dr Nicole Schupp
Instytut Farmakologii i Toksykologii, Würzburg
2009 prof. dr med. Vedat Schwenger
Klinika Uniwersytecka Heidelberg
2013 dr  Alin Stirban
Specjalistyczny Instytut Badań nad Metabolizmem, Neuss
Nagroda dla młodych naukowców: Chune Liu
Klinika Uniwersytecka Freiburg