Intensywne badania na rzecz skutecznej terapii

Na całym świecie ludzie chorują na cukrzycę, tendencja jest wzrostowa. Z szacunkowych danych wynika, że w roku 2030 ponad 400 milionów osób będzie cierpiało na zaburzenia metabolizmu glukozy. Przyczynami cukrzycy są zmiany cywilizacyjne, przede wszystkim: nadwaga, brak ruchu oraz niewłaściwe odżywianie. Czynniki te prowadzą do uodpornienia się tkanek organizmu na insulinę, w efekcie czego dochodzi do wzrostu poziomu cukru we krwi, czyli cukrzycy typu 2.

Działania firmy WÖRWAG Pharma skupiają się na skutkach choroby, takich jak powikłania neurologiczne cukrzycy. Wspierane są badania w obszarze koenzymów, czyli witamin oraz minerałów, mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 

Idealnym przykładem jest substancja czynna o nazwie „benfotiamina”, która jest opracowaną w laboratorium pochodną zwykłej tiaminy, ale w przeciwieństwie do znanej nam witaminy B1, rozpuszcza się w tłuszczach. Dzięki temu benfotiamina charakteryzuje się dużo wyższą biodostępnością chroniąc organizm przed niedoborami wspomnianej witaminy B1, która ma duże znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Specyficzne właściwości stały się kamieniem milowym w terapii neuropatii cukrzycowej.

Międzynarodowe badania kliniczne, spotkania eksperckie oraz sympozja, a także ścisła współpraca z laboratoriami badawczymi oraz nagroda naukowa im. Fritza Wörwag są dowodem zaangażowania firmy, aby opracowywać jak najlepsze leki nie tylko dla diabetyków.

Przykładowo substancja czynna benfotiamina została opracowana przez założyciela firmy dr Fritza Wörwaga i stała się kamieniem milowym w terapii schorzeń towarzyszących cukrzycy. Dzięki swojej wysokiej biodostępności przyczynia się do ochrony przed niedoborami witaminy B1.

Międzynarodowe badania kliniczne, spotkania eksperckie oraz sympozja, do tego ścisła współpraca z laboratoriami badawczymi: inwestujemy w naukę i badania kliniczne, aby opracowywać jak najlepsze leki dla naszych pacjentów.

Nagroda naukowa im. Fritza Wörwag

woerwagpharma-Fritz-Woerwag

Nagroda naukowa im. Fritza Wörwag przyznawana jest naukowcom i badaczom, którzy zajmują się klinicznym zastosowaniem biofaktorów, przykładowo leczeniem cukrzycy bądź metabolizmem tiaminy.

Nagroda naukowa Fritz-Wörwag 2018

Laureaci Nagrody im. Fritza Wörwag

1988prof. dr Klaus-Henning Krause
Instytut Friedricha Bauera, München
1991prof. dr Roland Bitsch
Instytut Nauk o Żywieniu Uniwersytetu Jena
1994prof. dr Hans Konrad Biesalski
Uniwersytet Hohenheim
prof. dr Walter Zidek
Poliklinika Uniwersytetu Münster
1996prof. dr med. Hilmar Stracke
Klinika Medyczna i Poliklinika Uniwersytetu Gießen
1999prof. dr med. Hans-Peter Hammes
Klinika Mannheim
2007prof. dr Paul Thornalley
Uniwersytet  Warwick, Wielka Brytania
Nagroda dla młodych naukowców: dr Nicole Schupp
Instytut Farmakologii i Toksykologii, Würzburg
2009prof. dr med. Vedat Schwenger
Klinika Uniwersytecka Heidelberg
2013dr  Alin Stirban
Specjalistyczny Instytut Badań nad Metabolizmem, Neuss
Nagroda dla młodych naukowców: Chune Liu
Klinika Uniwersytecka Freiburg
2018Prof. Dan Ziegler
Instytut Diabetologii Klinicznej w Niemieckim Centrum Diabetologii, Heinrich Heine University Düsseldorf
Druga nagroda: prof. Jacqueline A. Pettersen
Uniwersytet Północnej Kolumbii Brytyjskiej, Prince George (Kanada)