XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, udział prof. dr Dana Zieglera

Na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wystąpił ze swoim wykładem Profesor Dan Ziegler, Dyrektor Instytutu Diabetologii Klinicznej, Uniwersytetu Heinricha- Heina (Uniwersytetu Dusseldorf w Niemczech).

Instytut Diabetologii Klinicznej, który jest jednocześnie częścią Narodowego Centrum Cukrzycy prowadzi na szeroką skalę interdyscyplinarne badania kliniczne i epidemiologiczne w celu poprawy profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki a także leczenia cukrzycy i jej powikłań.

Identyfikacja czynników patofizjologicznych i integracji koncepcje są kluczem do nowatorskich podejść terapeutycznych do cukrzycy oraz stanów przed cukrzycowych i związanych z tym chorób.

Wykład Profesora dostarczył najnowszych wyników badań oraz powiązań terapeutycznych w cukrzycy. Szczególnie podkreślił kluczową rolę kwasu alfa-liponowego oraz benfotiaminy.

Kwas alfa-liponowy tak powszechnie wykorzystywany w terapii w Europie z wielkimi sukcesami jednocześnie w Polsce tak mało znany. Poprawia zdolność organizmu do wykorzystywania insuliny własnej, aby obniżyć poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. ALA zmniejsza także objawy neuropatii obwodowej- jak uszkodzenie nerwów.

Benfotiamina, także jest od lat w Europie powszechnie wykorzystywana w terapiach leczenia neuropatii cukrzycowej - ułatwia przenikanie do struktur nerwowych (przez co zapewnia sprawność funkcjonowania komórek nerwowych) oraz uszkodzonych w przebiegu cukrzycy naczyń i narządów. Nazywana jest strażnikiem glikacji i zapobiega powstawaniu wywołanych przez glikację uszkodzeń komórek nerwowych oraz innych tkanek m.in wątroby.

Wykład był inspirującą nauką dotyczącą tak mało znanych jeszcze w Polsce, a powszechnych w innych częściach Europy metod leczenia neuropatii cukrzycowej jednocześnie ukazał nowe światło na szerokie spektrum nowych badań i powiązań terapii, które nastąpią w kolejnych latach.

 

Dan Ziegler XVI PTD